Dødsfald og begravelse
I dagene efter et dødsfald skal man som pårørende midt i sorgen tage stilling til en masse spørgsmål og ordne mange praktiske ting. De fleste henvender sig til en bedemand for at få hjælp til at indsamle og ordne de nødvendige aftaler, papirer og registreringer.

Ved dødsfald kontaktes sognepræsten 2962 3546 for at aftale nærmere omkring begravelse eller bisættelse, hvilken kirke det skal være og tidspunkt. Gravsted kan aftales med graveren ved den pågældende kirke.

Registreringen af dødsfaldet og anmodning om begravelse eller brænding sker på www.borger.dk og bør forgå straks efter dødsfaldet.

Er afdøde medlem af Folkekirken, anses dette som et udtryk for, at afdøde ønskede begravelse eller bisættelse fra kirken ved en præst.

Er afdøde ikke medlem af Folkekirken kan man bisættes/begraves mod betaling, og man kan forespørge om muligheden for, mod betaling, at bruge kirken, hvis man ønsker at afholde en højtidelighed.

Bisættelse eller begravelse?
Højtideligheden begynder i kirken med bøn, salmer, tekstlæsning og som regel en tale om den afdøde.

Ved både begravelse og bisættelse er jordpåkastelsen central. Ved begravelse sker det, når kisten er sænket i graven. Ved bisættelse sker det i kirken, inden kisten køres bort.

Vær opmærksom på regler for fotografering og videooptagelse i kirken og på kirkegården.

Samtale med præsten
Før begravelsen eller bisættelsen har I som pårørende en samtale med præsten, hvor I sammen forbereder begravelsen. I taler om ønsker, vælger salmer og aftaler alt det praktiske. Præsten vil også gerne høre lidt om den afdøde.

Salmer til en begravelse
Inden samtalen med præsten kan de pårørende have overvejet salmer til begravelsen. Salmer, som måske har betydet noget særligt for den afdøde.
Herunder er forslag til salmer, som ofte anvendes:
Den danske Salmebog 784 Altid frejdig når du går
Den danske Salmebog 121 Dejlig er jorden
Den danske Salmebog 728 Du gav mig o Herre en lod af din jord
Den danske Salmebog 770 Jeg er træt og går til ro
Den danske Salmebog 778 Fred hviler over land og by
Den danske Salmebog 402 Den signede dag
Den danske Salmebog 731 Nu står der skum fra bølgetop
Den danske Salmebog 787 Du som har tændt
Den danske Salmebog 754 Se nu stiger solen
100 salmer 856 Når den jeg har elsket er borte
100 salmer 857 Som solskin over mark og hav