Høstgudstjeneste

I Vejerslev er der høstgudstjeneste den 10. september kl. 10.15. Efter gudstjenesten er der frokost i Menighedshuset. Vejerslev Kirkes Mandskor medvirker ved gudstjenesten.
Øster Assels-Blidstrup holder høstgudstjeneste den 17. september kl. 10.15 i Øster Assels Kirke.
Bagefter spiser vi frokost sammen i IT-huset. håber på stort fremmøde – det er en dejlig stund.
I Vester Assels er der høstgudstjeneste den 24. september kl. 19. Der er efterfølgende kaffe i forsamlingshuset.

Høstgudstjeneste
Vejerslev søndag den 10. september kl. 10.15
Øster Assels - Blidstrup søndag den 17. september kl. 10.15
       i Øster Assels kirke
Vester Assels søndag den 24. september kl. 19.00

 

Syng igen

Nu er Sangcafeen ved at være en god fast tradition. I samarbejde med Borgerforeningen i Vils indbyder vi til sangcafe i Menighedshuset i Vejerslev. Vi synger fra flere forskellige sangbøger, men primært fra den nye højskolesangbog.
Ost og rødvin undervejs til 30 kr.
Den første gang i efteråret har vi inviteret Ole Kobbelgaard, frimenighedspræst i Øster Jølby. Det skal nok blive en rigtig god aften!

Sangcafé tirsdag den 26. september og 2. november –
begge aftener kl. 19.30

i Menighedshuset i Vils

 

Alle helgens dag

Alle er hjerteligt velkomne til at deltage i gudstjenesterne den 5. november, hvor vi vil mindes dem, der ikke er her længere. Så uanset, om du har mistet i det forgangne år eller for længere tid siden, så kan det være godt at få lov at være i sorgens rum.

Den 5. november
Vejerslev kl. 10.15 – Øster Assels kl. 14.00
Navnene på dem, vi har mistet, og som er begravet her i pastoratet i det forgangne år vil blive læst op.

 

Spaghetti med Andante

Spaghettigudstjenesten den 17. november er også afslutning af årets minikonfirmander. Vi begynder i Vejerslev kirke kl. 17, hvor vi får besøg af Tante Andante og professor Virvar fra Lemvig.
Efter gudstjenesten skal vi spise spaghetti med kødsovs, som vi plejer i Menighedshuset. Det er gratis at deltage.

Torsdag den 17. november kl. 17.00
i Vejerslev Kirke

 

Adventsgudstjeneste i Vester Assels kirke

Efter gudstjenesten drikker vi en kop kaffe i våbenhuset og ønsker hinanden glædelig advent.

Søndag 3. december kl. 10.15
i Vester Assels kirke

 

Adventsfest i Vejerslev

Traditionen tro holder vi i fællesskab med Borgerforeningen og Idrætsforeningen adventsfest den 1. søndag i advent.
Vi begynder med gudstjeneste i kirken kl. 14.
Efterfølgende vil der være adventsfest i Menighedshuset i lighed med sidste år.
Børnekoret medvirker både i kirken og går Lucia efter kaffen.

Søndag 3. december kl. 14.00 (1.s. i advent)
i Vejerslev kirke

 

Tro - tvivl - taknemmelighed
Sigurd Barret
t

Sigurd Barrett holder den 5. oktober på Blidstrup Efterskole et personligt foredrag, hvor han fortæller om sin opvækst og sit liv med den kristne tro; heriblandt sit livs op- og nedture. Han fortæller også om sine tanker, idéer og inspirationskilder i forbindelse med de mange projekter, han har begået igennem sin karriere. I særdeleshed fortæller han om projektet ”Sigurd fortæller bibelhistorier”, der udkom  som bog og på DVD i 2010, og som har solgt i 100.000 eksemplarer.
Sigurd løfter også sløret for fremtidige projekter, ligesom han giver smagsprøver på sine færdigheder på tangenterne. Publikum vil få lejlighed til at synge med på nogle af Sigurds egne sange samt på de sange, som har inspireret ham i hans lange karriere.
Efter foredraget vil der være mulighed for at stille spørgsmål til Sigurd
Entre: 100 kr. inkl. kaffe undervejs

Torsdag den 5. oktober kl. 19.00
på Blidstrup Efterskole

 

Jagtgudstjeneste

Sidste år holdt vi i samarbejde med SRN Jagtforening for første gang en jagtgudstjeneste.
Der var stor tilslutning til arrangementet, og vi gentager det derfor i år.
Jagt og gudstjeneste hører på mange måder sammen; begge indeholder ritualer og gamle traditioner, og begge har en indbygget stor respekt for skaberværket – og det er det gudstjenesten kommer til at handle om. Det bliver den 29. oktober kl. 16 i Øster Assels Kirke. Efter gudstjenesten spiser vi sammen. Nærmere information og oplysninger om tilmelding til spisning kommer senere.

Søndag den 29. oktober kl. 16.00
i Øster Assels kirke

 

Anderledes gudstjeneste

Igen i år arrangerer nogle af øens præster en anderledes gudstjeneste for hele familien i Teatersalen. Vel mødt til en anderledes gudstjeneste.
Teatersalsgudstjenesten i Morsø teatersal

Søndag den 12. november kl. 14.00
i Morsø teatersal

 

Kulturjam i Øster Assels kirke

Som sædvanligt er der åben kirke lørdag og søndag i kulturjam-ugen, dvs. 21. og 22. oktober med kaffe og småkager. Og vi fastholder de gode traditioner med kunstudstilling og åbent kirkeloft.
Der bliver åbent kirkeloft søndag 22. oktober kl. 13-15.
Med hensyn til kunstudstillingen så vil vi gerne opfordre lokale kunstnere af enhver slags (malerier, lertøj, strik, syning, med meget mere) til at henvende sig til Torben Sloth, 21 76 36 15, idet det er
ham, der står for koordineringen.

Åben kirke den 21. og 22. oktober
Åben kirkeloft den 22. oktober kl. 13.00 - 15.00

i Øster Assels kirke

 

Adventsgudstjeneste i Øster Assels kirke

Der holdes adventsgudstjeneste i Øster Assels Kirke torsdag den 7. december kl. 19.
Vi begynder i kirken med gudstjeneste og Luciaoptog, som Sydmors Børnekor vil stå for.
Efter gudstjenesten går vi i forsamlingshuset, hvor der er spil på 6-eren, og Gerhard Mark underholder.
Vi slutter kl. 21.30.

Torsdag 7. december kl. 19.00
i Øster Assels kirke