Musik til Hellig Tre Konger
- og arrangement med Heldorf Band i forsamlingshuset.

Når der fejres Hellig tre konger i Vester Assels søndag den 7. januar bliver det med musik med Heldorf Band, som spiller i forsamlingshuset efter gudstjenesten i kirken.
Det er fire modne musikere, som har fundet sammen om at optræde med sange, der afspejler nogle af de følelser, der indrammer den menneskelige tilværelse – glæder, sorger – og det midt imellem.
Repertoiret er fortrinsvis irske og amerikanske sange, folkemusik med et twist af blues.
Jette Heldorf synger, mens Søren Mønsted spiller bas,
Jens Andersen sørger for kor og forskellige guitarer, mens Carsten Bilde trakterer el-bassen.
Menighedsrådet er vært ved kaffen i forsamlingshuset.

Vester Assels kirke kl. 19.00
Søndag den 7. januar

 

Foredrag om St. St. Blicher med Karen Margrethe Boe

Blicher kunne kende en skæbne på lang afstand.
Sydmors Pastorat inviterer til et spændende foredrag om digterpræsten St. St. Blicher tirsdag den 6. februar i Menighedshuset i Vils.
Det er museumsinspektør Karen Margrete Boe fra Museum Silkeborgs afdeling i Thorning – også kendt som Blicheregnens Museum – der kommer og fortæller om sin egns store litterære helt.
Steen Steensen Blicher.
Han blev født i 1782 – og var det meste af sit liv sognepræst ved siden af sit forfatterskab, først i Randlev, siden i Thorning og til sidst i Spentrup.
Afgørende for St. St. Blichers liv og forfatterskab var hans fødested og hans opvækst, det livslange tætte forhold til faderen og uddannelsen til præst, der var bestemmende for hans plads i den datidige samfundsorden.
St. St. Blichers noveller og digte er blevet læst, siden værkerne udkom for første gang, og vi læser dem stadig i dag, knap 200 år efter. Hans noveller læses i folkeskolen og ungdomsuddannelserne, og han er medlem  af den danske litteraturs kanon.
Læseren bliver grebet af de skæbner, man møder i novellerne, og af de toner, digtene slår an. Blicher rører os med noget medmenneskeligt og med noget almenmenneskeligt.
I dag læser vi naturligvis Blicher ud fra vore nutidige forståelsesrammer; læserne i Blichers samtid havde meget anderledes rammer at forstå samfundet og verden ud fra.
Foredraget vil gøre rede for en række af disse forhold og give et indblik i, hvor anderledes livet formede sig under enevælden og i tiden før og efter de store landboreformer; ligeledes nævnes nogle af de konsekvenser, Danmarks deltagelse i Napoleonskrigene medførte.
På trods af disse meget anderledes forhold har Blichers læsere i fortid og nutid noget fælles: mødet med Blicher, en skarp iagttager og kender af det menneskelige sind, en naturelsker, en digter med uovertruffen sprogsans og musikalitet.
Foredrag om St. St. Blicher med Karen
Margrethe Boe i Menighedshuset i Vils
tirsdag den 6. februar kl. 19.30

Tirsdag 6. februar kl. 19.30
i Menighedshuset i Vils

 

Spaghettigudstjeneste

Det er jo så forrygende sjovt med de spaghettigudstjenester.
Vi holder først en kort gudstjeneste i Vejerslev Kirke, og bagefter spiser vi sammen i Menighedshuset.
Det er ganske gratis at deltage. Vi slutter kl. 18.30.
Spaghettigudstjeneste i Vejerslev torsdag den 8. marts kl. 17

Torsdag 8. marts kl. 17.00
i Vejerslev Kirke

 

Så synger vi igen

Nu er Sangcafeen ved at være en god fast tradition. I samarbejde med Borgerforeningen i Vils indbyder vi til sangcafe i Menighedshuset i Vils. Vi synger fra flere forskellige sangbøger, men primært fra højskolesangbogen. Jeg tror, at vi alle lærer lidt nyt hver eneste gang, men særligt de gode gamle sange er ofte på programmet. Alle skiftes til at foreslå sange. Kom glad - det er noget så hyggeligt!
Ost og rødvin undervejs til 30 kr.

Tirsdag 23. januar og onsdag 14. marts.
Begge gange kl. 19.30
i Menighedshuset i Vils

 

Fastelavn - også i Vejerslev Kirke

Vi gentager succesen og indbyder til fastelavnsgudstjeneste i forbindelse med fastelavnsfesten i Fritidscentret i Vils.
Fastelavn er jo en gammel kirkelig tradition, og den knytter vi nu sammen med den folkelige fest, som vi allerede holder her i området.
Vi begynder med en kort børnegudstjeneste i kirken kl. 14, hvor alle børn er velkomne udklædte.
Derefter går vi i Vils Fritidscenter, hvor vi slår katten af tønden. Entre ca. 35 kr.
Fastelavnsgudstjeneste i Vejerslev kirke
søndag den 11. februar kl. 13.30.

Søndag 11. februar kl. 13.30
i Vejerslev Kirke

 

Klitmøller Gospel kor

Den 19. februar kommer Øster Assels Kirke i svingninger, når Klitmøller Gospelkor sætter fut under de formodentlig mange kirkegængere, der nyder sangen fra koret, som har eksisteret siden 2002 og har medlemmer fra Thy og Mors under ledelse af Lydia.
Der er godt 30 medlemmer, som nok skal sørge for at bringe glæden frem midt i vinterens mørke.
Der er kaffe undervejs.

Mandag 19. februar kl. 19.00
i Øster Assels Kirke

 

Kor, kaffe og en fastelavnsbolle

Søndag den 25. februar kl. 10.15 medvirker børnekoret ved gudstjenesten i Vester Assels kirke.
Menighedsrådet byder på en kop kaffe og en fastelavnsbolle efter gudstjenesten i våbenhuset.

Søndag 25. februar kl. 10.15
i Vester Assels Kirke

 

Så synger vi igen

Nu er Sangcafeen ved at være en god fast tradition. I samarbejde med Borgerforeningen i Vils indbyder vi til sangcafe i Menighedshuset i Vils. Vi synger fra flere forskellige sangbøger, men primært fra højskolesangbogen. Jeg tror, at vi alle lærer lidt nyt hver eneste gang, men særligt de gode gamle sange er ofte på programmet. Alle skiftes til at foreslå sange. Kom glad - det er noget så hyggeligt!
Ost og rødvin undervejs til 30 kr.

Tirsdag 23. januar og onsdag 14. marts.
Begge gange kl. 19.30
i Menighedshuset i Vils