Referat af Menighedsrådsmøde d. 8. april 2015

Deltagere: Anny Nielsen, Jørgen Påske, Ole Kristensen, Marie Boel, Per Kudsk, Trine Gjørtz

 

  1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

  1. Præstens pkt.

Orientering fra præsten

- Intet speciel.

  1. Formandens punkt.

3.1   Opkrævning ekstrabetaling begravelse lørdag, se postkasse

- Da der ikke er ekstra omk. ved begravelse lørdag, skal/må der ikke opkræves ekstra.

3.2  Dele betaling for buttenschøn ?

- Fordeles med 50% til hver. Både overskud og underskud.

3.3 Henvendelse fra Sydmors If om anvendelse af kælderlokale.

- Henviser til præstegårdsudvalget.

  1. Kassererens punkt

4.1 Godkendelse af: Revisionsprotokollat om forberende revisonsarbejder 2014

- Godkendt

4.2  Godkendelse af regnskab.

- Vejerslev Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 13074313, Regnskab 2014, Afleveret d.25-03-2015 9:51 fremlagt og godkendt.

  1. Kontaktpersonens punkt

5.1.  M.U. S. personale- kurser-nyansættelse.

- Kirkesanger Mette Nielsen ansat pr. 01.01.2015.

5.2. Orientering fra personalekonsulent- kopi medtages til mødet

- Fået orientering. Ingen ændring i informationen.

5.3 afholdelse af årlige medarbejdermøder møder?

- Ingen ændringer .

5.4 Friluftsgudstjeneste

- Den 16.08.15. Nærmere aftales i aktivitetsudvalget.

5.5 Sogneudflugt

- Er planlagt af Anni Jensen og Marie Boel. Der blev vedtaget at dække underskuddet hvis der er et rimeligt antal deltagere.

  1. Eventuelt

-

Ref. Jørgen