Referat af Menighedsrådsmøde d. 20. november 2014 kl. 19.30

Deltagere: Anny Nielsen, Jørgen Påske, Ole Kristensen, Marie Boel, Per Kudsk, Trine Gjørtz, Henning Mikkelsen

 

  1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

  1. Præstens pkt.
    Orientering fra præsten

Gæster Sallingsund Færgekro kommer til gudstjeneste 1 juledag.

 

  1. Formandens punkt.

- valg af poster i menighedsrådet

Valg:
Formand: Anny Nielsen.
Næstformand: Ole Kristensen.
Kontaktperson: Marie Boel.
Kirkeværge: Per Kudsk,
Kasserer: Jørgen Paaske

Underskriftsberettigede:
Anny og Jørgen.

Bygningskyndig: Per Trans og Arne Poulsen

- næste års møder
den 13.01.2015,
den 25.03.2015,
den 21.05.2015,
den 17.06.2015, 
den 20.08.2015,
den 21.09.2015 og
den 23.11.2015

- hvem er med i ansættelsesudvalg ift. kirkesangerstillingen?
Marie Boel valgt til ansættelsudvalget.

- fastlæggelse af tiltag i anledning af julen
Ingen nye ting.

  1. Kasserer.

- Kvartalsrapport
Godkendt

- revisionsprotokolat samt:
- Den uafhængige revisors erklæring.
Revisionsprotokolat underskrevet.

- nyt bilag til regnskabsinstruks
Godkendt


  1. Kirkeværgens punkt.

- Plan for kirkegårdsudvikling.
Kirkeværger, formanden og graveren udfærdige skrivelse til provstiet vedr. kirkegårdsudviklingen.

  1. Evt.

-

Ref. Jørgen