Referat af Menighedsrådsmøde d. 5. maj 2014 kl. 19.30

Deltagere: Anny Nielsen, Jørgen Påske, Ole Kristensen, Marie Boel, Per Kudsk, Trine Gjørtz
Afbud:
Erik Lank

 

  1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

  1. Præstens pkt.

Orientering fra præsten

Konsulent vedr. visionsaften. Godkendt konsulent såfremt de øvrige menighedsråd vil være med.

Orientering om konfirmand situationen fremover. Der er 6-7 vielser i pastoratet i år.

  1. Kontaktperson gennemgår APV.

Marie gennemgået APV.

  1. Kirkeværgen gennemgår forslaget til renovering af kirkegård.

Påbegynde vedtægter for lapidarium.

  1. Fra Erik: hvad det skal koste at reservere et gravsted.

Per kontakter Provstiet for at få opklaret sagen.

  1. Kasserer: foreløbig budget

Foreløbig budget godkendt.

  1. Evt.

-

Ref. Jørgen