Referat af Menighedsrådsmøde d. 10. marts 2014

Deltagere: Anny Nielsen, Jørgen Påske, Ole Kristensen, Marie Boel, Per Kudsk, Trine Gjørtz, Erik Lank

 

  1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

  1. Præstens pkt.

Orientering fra præsten

- Aktivitetslisten 2014 er udsendt

Konfirmandundervisning i fremtiden. Udspil fra kommunalbestyrelsen er fremlagt.
Bliver formentlig sådan, at om efteråret bliver der er dag om eftermiddagen fra 15.30 til 16.00. Om foråret formentlig en hel dag pr. måned.

  1. Formandens punkt.

Fra Provstiet

- Takstberegning. Udarbejdes af Erik, Per og Jørgen

Fra Stiftet

- Kirketællinger. Møde i Thisted 20. marts. Anny tager til møde.

Status på hjemmeside og drøftelse af information i sognet. Er oppe at køre i løbet af ca. 14 dage.

  1. Kassererens punkt

- Regnskab - Godkendt

- Regnskabsinstruks - Godkendt

  1. Drøftelse evt. vedtagelse af udviklingsplan for Nordre Del af Vejerslev Kirkegård.

Vedtaget, at det sendes til provstiet til godkendelse.

  1. Opsætning af hegn bag kapellet.

Pris ca. kr. 15.000,-.  Godkendt

  1. Eventuelt

-

Ref. Jørgen