Indkaldelse til budget og menighedsrådsmøde for Vester Assels Kirke
torsdag den 26. Februar 2015 kl. 16.00
 

Sted. Konfirmandhuset Præsteallé 1. 7990 Ø. Assels  

Offentligt budgetmøde med Bodil Pedersen. Jeg har d.d. ikke modtaget noget materiale. I bedes selv holde jer orienteret via den digitale postkasse.

 

Dagsorden for det efterfølgende menighedsrådsmøde:

 

 1. Ref. 28. nov. 2014. Referatet er udsendt og underskrevet.

 2. Aktiviteter hidtil og arrangementer fremadrettet. Linda deltog i planlægningsmødet. GOM deltog i generalforsamling i Distriktsforeningen den 12. feb. Kirkekoret kommer til V. Assels søndag den 22. feb. kl. 10.15. Søren, Linda og GOM bedes hver medbringe to kander kaffe til kirkekaffe. GOM medbringer sodavand og bestiller fastelavnsboller. GOM tilmeldt mødet den 19. feb. i Kirkecentret. Musikgudstjeneste med Conny Cold og Britta Krarup Møller søndag den 26. april kl. 14.00 i Morsø Musikmåned. Kirkekaffe og fejring af Carl Nielsen Året. Aftale med Håndværkerkoret mandag den 18. maj kl. 19.00 og herefter samvær i forsamlingshuset.

 3. Alle kirker synger. Starter i Frøslev.

 4. Nyt fra sognepræsten.

 5. Nyt fra øvrige. GOM:Der er indkøbt it til graverhuset.

 6. Fælles annoncering i Morsø Provsti.

 7. Orientering om klokkeanskaffelsen. Thubalkas tilbud er indsendt til Morsø Provsti.

 8. Ombygning af kisteopbevaringsrum. For indeværende intet nyt.

 9. Skriftlige henvendelser: Dansk Sømandskirke. Underskrift på skøde. Linda og GOM skrev under hos advokaten.

 10. Evt.

 11. Mødet sluttede.

 12. Næste møde. Efter aftale.


Med venlig hilsen

Fmd. Gunhild Olesen Møller


Referat menighedsrådsmøde den 26. feb. 2015. Vester Assels Menighedsråd

Inviterede: Gunhild Olesen Møller (GOM), Trine Gjørtz (TG), Søren Pedersen, Egon F. Møller, Linda M. Madsen LM), Rose Marie Jensen (RMJ). Henni Buur (HB)