Nationalmuseets vurdering af kirkerne på Mors, især i Sydmors Pastorat

Kirkerne på Mors har alle haft besøg af et team bestående af den Kongelige Bygningsinspektør og Nationalmuseet.
Formålet med runden var ”at klarlægge, hvilke antikvariske værdier, der findes i kirkernes bygninger og inventar, samt at give antikvarisk og arkitektfaglig sparring i forhold til udfordringen med kirkernes vedligehold”, samt at kategorisere kirkerne i en af fire overordnede kategorier, nemlig enten
1. Meget stor antikvarisk interesse
2. Stor antikvarisk interesse
3. Middel antikvarisk interesse eller
4. Lav antikvarisk interesse.
Rapporten konkluderer, at samtlige middelalderkirker på Mors falder i gruppe 2, og at det er kendetegnende for kirkerne, at der er et højt vedligeholdelsesniveau, og at det er tydeligt, at menighedsrådene og kirkernes ansatte udfører et stort arbejde for at sikre, at kirkerne fremstår vedligeholdte.
Rapporten anbefaler, at menighedsrådene udnytter de muligheder, der findes, for at indhente råd og vejledning fra de kirkelige konsulenter.
En samlet vurdering af pastoratets kirker:
Generelt: Alle fire kirker rummer meget gammelt, fint og særdeles bevaringsværdigt inventar.
Vester Assels: Kirken står fin, og der er god sammenhængskraft mellem elementerne i kirken.
Øster Assels: Kirken står foran indvendig renovering, og er en repræsentant for lokalområdets arkitektur i middelalderen.
Blidstrup: Kirkerummets helstøbthed er meget høj, og skibets døre har en for landsdelen rig og sjælden udsmykning. Kirken har p.g.a. sin herregårdstilknytning en stor kulturhistorisk interesse.
Vejerslev: Kirken er præget af forskellig æstetik i kor og skib, men med fine eksempler på romansk stenhuggerkunst.
Hele rapporten kan læses her!