Vi taler sammen igen - i salonen

Tid til at tale sammen. Med mennesker – også nogle, du måske ikke kendte i forvejen. Tale sammen om emner, der betyder noget – ikke bare tom snak, men samtale om det, der gør en forskel i dit liv.
Der er masser af ord i verden.
Derfor bliver det endnu vigtigere at holde sig til dem, der gør en forskel – de ord, der flytter dine tanker og giver dig en oplevelse af at være sammen med mennesker i verden.
Nu fortsætter Strømpehuset i Øster Assels den store succes efter nedlukningen. Der vil være et lille oplæg hver gang.
Hver gang foregår det i Strømpehuset, hvor vi serverer kaffe og te.
Tag en kage med, hvis du lige har bagt, eller kom som du er. Tilmelding er nødvendig til Jytte Frederiksen 3160 9095.
Arrangører:
Strømpehusets venner og sognepræst Tabitta Flyger

Det første arrangement bliver
lørdag den 16. oktober kl. 14-16 med oplæg af Julie Exner
Næste gang igen bliver
lørdag den 20. november kl. 14-16 med oplæg af Tabitta Flyger.

 
Juleafslutning i skolen

Sydmors Skole og Børnehus kommer til juleafslutning den dag, børnene får juleferie.

Børn og forældre får besked om tidspunktet senere.

 
Adventsgudstjeneste i Øster Assels kirke

Adventsgudstjeneste i Øster Assels Torsdag den 2. december kl. 19 holdes adventsgudstjeneste i Øster Assels Kirke.
Vi begynder i kirken med gudstjeneste og Luciaoptog, som Sydmors Børnekor vil stå for.
Efter gudstjenesten går vi i forsamlingshuset, hvor der er arrangeret forskellige former for underholdning.
Vi slutter kl. 21.30.

Torsdag 2. december kl. 19.00
i Øster Assels kirke

 
Hellig tre konger

Og i det nye år...
Vanen tro markeres Helligtrekonger i Vester Assels med gudstjeneste i kirken og efterfølgende kaffe i forsamlingshuset, hvor Menighedsrådet er vært. Mere om arrangementet på sydmorspastorat.dk

Søndag den 5. januar kl. 19.00
i Vester Assels Kirke

 
Aftenandagt

- i forbindelse med kulturjam
Kulturjam i Sydmors pastorat foregår i Øster Assels, hvor der er aftenandagt fredag den 22. oktober kl. 19.30.
Der vil være billedudstilling i kirken og Brugsen står for udhuling af græskar m.v.

Fredag den 22. oktober kl. 19.30
i Øster Assels Kirke

 
Allehelgensgudstjeneste

Søndag den 7. november mindes vi dem, der ikke længere er her og gennem bøn, salmer og musik skaber vi et særligt rum til at mindes og sørge over dem, vi har mistet. Alle er hjerteligt velkomne til at deltage i gudstjenesterne, og uanset om du har mistet i det forgangne år eller for længere tid siden, så kan det være godt at få lov at være i sorgens rum.
Øster Assels Kirke kl. 17 og Vejerslev Kirke kl. 19
Navnene på dem, vi har mistet, og som er begravet her i pastoratet i det forgangne år, vil blive læst op, og efter gudstjenesten er der til hver familie et lys, som kan sættes på afdødes gravsted og lyse i mørket.

Allehelgensdag den 7. november:
Vejerslev kl. 19.00 og
Øster Assels kl. 17.00.

 
Adventsfest i Vejerslev

Traditionen tro holder vi i fællesskab med Juletræsudvalget adventsfest den 1. s. i advent.
Vi begynder med gudstjeneste i kirken kl. 14, hvor børnekoret medvirker.
I lighed med tidligere er der efterfølgende juletræsfest i Fritidscentret i Vils.

Vejerslev kirke
Søndag den 29. november kl. 14.00
(1. søndag i advent)


De 9 Læsninger

Adventstiden er ventetid og glædestid. Vi venter på jul, og en god måde at fylde ventetiden på er at fortælle gode historier til hinanden.
Adventstiden er også tiden for den helt store historie, nemlig Guds historie.
Den historie er virkelig stor, men med læsningerne fra Bibelen og musikken i dag forsøger vi at tegne det helt store billede fra skabelsen til lysets komme til verden, så vi slutter med læsningen af de to juleevangelier fra Matthæusevangeliet og Johannesevangeliet.
Vi glæder os til at dele en dejlig stund med unge og ældre ved De 9 Læsninger den 12. december kl. 10.15 i Blidstrup Kirke, hvor musiker Julie Exner medvirker, og personer fra menigheden medvirker som læsere.

Søndag den 12. december kl. 10.15
i Blidstrup Kirke

 
Jagtgudstjeneste

Som så meget andet blev jagtgudstjenesten i Øster Assels Kirke på grund af pandemi og restriktioner ikke til noget i 2020, men i år vil vi gentage succesen fra tidligere og afholde jagtgudstjeneste i Øster Assels Kirke den 31. oktober kl. 16.00.
I jagtgudstjenesten flettes lyden af jagthornet og udsmykningen af kirken, salmesang og prædikenen sammen i glæde og taknemlighed over naturen, både dyr og planter, og i ydmyghed over at leve som en del af skaberværket.
Efter gudstjenesten spiser vi sammen i Øster Assels Forsamlingshus, hvor Øster Assels-Blidstrup menighedsråd sammen med Redsted-Sindbjerg-Nykøbing Jagtforening i bedste »Nak og Æd«-stil vil servere vildt. Pris for måltidet pr. person er 100 kr. og kan betales kontant eller med mobilepay. Øl, vand og vin kan købes. Et eventuelt overskud fra arrangementet går til Skjult Nød på Sydmors.
Tilmelding til gudstjeneste og spisning er nødvendig senest den 24. oktober og sker til Kjeld Gregersen på telefon 2029 5137.

Søndag den 31. oktober kl. 16.00
i Øster Assels kirke

 
Adventsgudstjeneste i Vester Assels kirke

Søndag den 28. november kl. 16 (1. s. i advent) er der Adventsgudstjeneste i Vester Assels Kirke.
Efter gudstjenesten drikker vi en kop kaffe i våbenhuset og ønsker hinanden glædelig advent.

Søndag 28. november kl. 16.00
i Vester Assels kirke

 
Julesalmer efter dit valg

Vi synger julen ind søndag den 5. december kl. 10.15, og traditionen tro er det op til menigheden at bestemme, hvilke salmer der skal synges.
Kom og vær med til at til at synge de smukke gamle salmer.

Søndag den 5. december kl. 10.15
i Øster Assels Kirke