Vor nye præst

Så kom meddelelsen fra kirkeministeriet, og det er nu officielt, at vi får ny præst pr. 1. maj. Det er Tabitta Flyger, som samtlige menighedsrådsmedlemmer i pastoratet ønskede ansat. Vi glæder os over, at det lykkedes, og håber at alle vil tage vel imod hende.

Tabitta Flyger

Tabitta Flyger

 

 

Hvad skal vi gøre med kirken?

Kom med inspiration og ideer.
Øster Assels Kirke er blevet bevilget penge til at kunne påbegynde den indvendige renovering af kirken i 2020.
Menighedsrådet håber, at mange har lyst til at bidrage med inspiration og ideer til, hvad der skal bevares, hvad der skal udskiftes, og hvad der skal forandres.
Jo mere inspiration og jo  flere ideer vi får, jo bedre rammer kan vi skabe for muligheder i kirkerummet.
Så kom endelig med dine ideer og forslag – gerne med konkrete eksempler – til menighedsrådet.
Mere herom i de kommende kirkeblade.

Birgitte Landgrebe