Aflysninger

På grund af Corona-restriktioner, der vanskeliggør servering, og med afstandskrav på 2 meter ved sang, ser vi os nødsaget til at aflyse sangaftenen den 20. oktober.
Ligeledes er Teatersalsgudstjenesten, der skulle finde sted den 8. november, aflyst i år.
Den 8. november bliver der i stedet afholdt højmesse med dåb i
Vejerslev kirke kl. 10.15

 

Valgforsamlingerne i Sydmors Pastorat blev afviklet den 15.september 2020 med disse resultater

Vejerslev:
Valgt til menighedsrådet i vilkårlig rækkefølge:
Jørgen Påske Jensen
Anny E. H. Nielsen
Gitte Møller
Kristian Roesen
Astrid M. O. Kallestrup

Valgt som stedfortrædere i vilkårlig rækkefølge:
Inger Dissing Clausen
Martin Riis Nielsen

 

Ø. Assels
Valgt til menighedsrådet i vilkårlig rækkefølge:
Gitte Kammer Fuglsang
Kirsten Mogensen
Kirsten Sanders (formand for valgbestyrelsen)
Lise Saaby
Ole Haugstrup
Torben Sloth

Valgt som stedfortrædere i vilkårlig rækkefølge:
Henny Nielsen
Herman Rasmussen
Lis Balle Kristensen


Blidstrup
Valgt til menighedsrådet: Kjeld Neergaard Gregersen

Stedfortræder: Ann-Mari Nielsen

 

V. Assels
Valgt til menighedsrådet i vilkårlig rækkefølge:
Anne Lise Stouby
Rose Marie Mølgaard Jensen
Egon Frandsen Møller
Gunhild Olesen Møller
Poul Riisgaard.

Stedfortræder: Ove Gybel Jensen.

 

Valgbestyrelserne takker for fremmøde og deltagelse, ønsker alle valgte til lykke med valget og ser frem til godt samarbejde i de respektive råd.
Valgbestyrelserne oplyser, at der kan indgives kandidatlister til valgbestyrelserne senest tirsdag 13. oktober 2020.
Dette vil i givet fald udløse et afstemningsvalg den 17. november.

 

 

Aflyst -
Teatersalsgudstjeneste

Igen i år arrangerer nogle af øens præster en anderledes gudstjeneste for hele familien i Teatersalen i Nykøbing.

Søndag den 8. november kl. 14.00
i Morsø Teater

Den 8. november bliver der i stedet afholdt højmesse med dåb i Vejerslev kirke kl. 10.15

 

Advent i Vejerslev

Vi starter med gudstjeneste i kirken. Børnekoret medvirker og synger et par sange. Vi afslutter med luciaoptog, hvorefter festlighederne fortsætter i Vils fritidscenter. Her vil der være dans om juletræ og hyggeligt samvær som vanligt.
Se i øvrigt opslag hos byens butikker.

Adventsfest i Vejerslev kirke og Fritidscentret
søndag den 29. november kl. 14.00

 

Adventsfest i Øster Assels

Selv om meget er nyt, er der heldigvis også meget, der stadig bliver ved det gamle.

Adventsfesten er den gode, dejlige, festlige indledning til julen, hvor børnekoret går luciaoptog i kirken, og bagefter er der fest i forsamlingshuset med sang, leg, julemand, og selvfølgelig også lidt godt til ganen – æbleskiver og andet rart.

Adventsgudstjeneste i Øster Assels Kirke
torsdag den 3. december kl. 19.00.

 

Aflyst -
Kom og syng

Corona lærte os noget om at synge sammen.

Det er for længst blevet en tradition, at vi mødes i Menighedshuset i Vils til en aften i sangens tegn. Vi skiftes til at foreslå, hvad vi skal synge. Og det plejer at blive en dejlig blanding af gammelt og nyt. Med plads til snak og latter mellem sangene – og der er ost og rødvin undervejs til 30 kroner.

Vel mødt til en hyggelig sangaften.

Tirsdag den 20. oktober kl. 19.30
i Menighedshuset i Vejerslev

 

Allehelgen markeres

Alle er hjerteligt velkomne til at deltage i gudstjenesterne den 1. november, hvor vi vil mindes dem, der ikke er her længere. Så uanset om du har mistet i det forgangne år eller for længere tid siden, kan det være godt at få lov at være i sorgens rum.
Navnene på dem, vi har mistet og som er begravet her i pastoratet i det forgangne år vil blive læst op.

Allehelgensdag den 1. november:
Øster Assels kirke kl. 14.00.

 

Hvad skal vi gøre med kirken?

Kom med inspiration og ideer.
Øster Assels Kirke er blevet bevilget penge til at kunne påbegynde den indvendige renovering af kirken i 2020.
Menighedsrådet håber, at mange har lyst til at bidrage med inspiration og ideer til, hvad der skal bevares, hvad der skal udskiftes, og hvad der skal forandres.
Jo mere inspiration og jo  flere ideer vi får, jo bedre rammer kan vi skabe for muligheder i kirkerummet.
Så kom endelig med dine ideer og forslag – gerne med konkrete eksempler – til menighedsrådet.
Mere herom i de kommende kirkeblade.

Birgitte Landgrebe