De 9 Læsninger før jul

Søndag den 12. december kl. 10.15 i Blidstrup Kirke

Adventstiden, som vi er midt i, er ventetid og glædestid. Vi venter på jul og på Jesu fødsel. En god måde at fylde ventetiden på er at fortælle gode historier til hinanden.
Adventstiden er også tiden for den helt store historie, nemlig Guds historie. Den historie er virkelig stor, men med læsningerne fra Bibelen og musikken forsøger vi på søndag at tegne det helt store billede fra skabelsen til lysets komme til verden. På søndag læser konfirmander og personer fra menigheden de bibelske tekster, og med os til at spille dejlige toner, der bringer julestemningen frem, har vi kirkesanger Carsten Smith, kirkens organist Mette Nielsen og Julie Exner på harpe og andre instrumenter.

Hvornår : Søndag  den 12 december. Kl.10.15
Hvor:  Blidstrup kirke.
Medvirkende:
Konfirmanderne. Præst Tabitta Flygger. Kirkesanger Carsten Smith, kirkens organist Mette Nielsen og Julie Exner.

 
Hellig tre konger

Og i det nye år...
Vanen tro markeres Helligtrekonger i Vester Assels med gudstjeneste i kirken og efterfølgende kaffe i forsamlingshuset, hvor Menighedsrådet er vært. Mere om arrangementet på sydmorspastorat.dk

Søndag den 5. januar kl. 19.00
i Vester Assels Kirke

 

Hvad skal vi gøre med kirken?

Kom med inspiration og ideer.
Øster Assels Kirke er blevet bevilget penge til at kunne påbegynde den indvendige renovering af kirken i 2020.
Menighedsrådet håber, at mange har lyst til at bidrage med inspiration og ideer til, hvad der skal bevares, hvad der skal udskiftes, og hvad der skal forandres.
Jo mere inspiration og jo  flere ideer vi får, jo bedre rammer kan vi skabe for muligheder i kirkerummet.
Så kom endelig med dine ideer og forslag – gerne med konkrete eksempler – til menighedsrådet.
Mere herom i de kommende kirkeblade.

Birgitte Landgrebe